Δευτέρα - Παρασκευή: 8.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.
6944156956 & 6973988940
Εγκαταστάσεις-μεταφορές γραμμών παράγωγης
Εγκαταστάσεις-μεταφορές γραμμών παράγωγης
Εγκαταστάσεις-μεταφορές γραμμών παράγωγης

Η μακροχρόνια παρουσία της εταιρίας στον χώρο της βιομηχανίας την καθιστά κατάλληλο συνεργάτη σε ότι αφόρα την εγκατάσταση και μετεγκατάσταση γραμμών παραγωγής. ‘Έχοντας φέρει εις πέρας πολλαπλά έργα τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων (Αγγλία, Γαλλία, Σκωτία, Αυστραλία) έχει την εμπειρία να ανταποκριθεί σε κάθε απαίτηση , προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών.

Εγκαταστάσεις-Μεταφορές Γραμμών Παραγωγής | km-electric.gr
Our Process In Few Steps
solatec-26
Step One:
We Design & Ship.
We collaborate with you to design and deliver a system that meets your utility usage and needs, selecting from 66+ manufacturers so you do not have to compromise with your money or with your effort.
solatec-15
Step Two:
Contract Or Install
Whether you want to install the system or hire local contractors, managing yourself ensures the fastest return on your solar investment.We deliver a system that meets your utility usage and needs, We also selecting equipment from.
solatec-05
Step Three:
Power Your Home
Even after your system is installed operating, you can always count on Wholesale Solar to provide the support you need, just contact us at any time, and we will there for you. Whether you want to install the system or hire local contractors.
How It Works?!

It has been argued that expanding use of wind power will lead to increasing geopolitical competition over critical materials for wind turbines such as rare earth elements neodymium, praseodymium, and dysprosium. But this perspective has been criticised for failing to recognise that most wind turbines.

Why Us!

Despite these diverse developments, developments in fossil fuel systems almost entirely eliminated any wind turbine systems larger than supermicro size. In the early 1970s, however, anti-nuclear protests in Denmark spurred artisan mechanics to develop microturbines of 22 kW.

Save Your Money
Save money on utilities or increase the value of your home by installing solar
Consult & Planning
Our remote industrial solar systems are designed to reliably power our clients
Your Home Is Energy
Everyday the sun provides us with abundance of free energy by placing solar
Key Benifits
With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
Latest Projects
Save Money, Save The Environment!
Providing Value To Our ClientsThrough Ongoing Product & Innovation.

Our Solar business now provides the preferred channel to market for some of the world’s leading PV manufacturers and our solar professionals work jointly with partners on enhancing product features, lowering lead times and improving cash flow.

Environmental Sensitivity
Personalised Solutions
Performance Measures
Request A Quote

    System Data

    Preferred Contact Method

    elGreek